Top

DIF ADSC

 DIF ADSC                  

                                                                                     

โปรตีนบริสุทธิ์ 100% ใช้วิธี cultured Media จากไขมันธรรมชาติ นำมาสกัดเอาสาร Growth factors ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ เปรียบเสมือนอาหารของเซลล์ผิวหนังเรา ช่วยทำให้ผิวเราแข็งแรงจากภายใน และมีความปลอดภัยสูง เพราะผ่านการปลอดเชื้อด้วย Gamma Irradiation ซึ่งโอกาสการแพ้น้อยกว่า 0.1%  
* ผลที่ได้จากการรักษาจะเห็นผลชัดเจนว่า ริ้วรอยจางลง หน้าขาวใสขึ้น อีกทั้งยังช่วงในเรื่องกระ ฝ้า อีกด้วย
* นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่อง Wound Healing หรือช่วยในการสมานแผลอีกด้วย
 

Email : lollanaclinic@gmail.com


Copyright © 2024 www.lollanaclinic.com All rights reserved. DESIGN BY WEBUNQIUE