Top

LEDs (Light Emitting Diodes)

LEDs (Light Emitting Diodes) 

เป็นการรักษาสิวด้วยพลังงานแสงสีน้ำเงิน ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย P.Acne อันเป็นต้นเหตุของสิวอักเสบ สร้างสมดุลแก่ชั้นผิว ปกป้องผิวจากสิวอย่างได้ผล และมีความปลอดภัยในการรักษาสูง ผ่านการตรวจสอบและรับรองผลโดย U.S. FDA การรักษาใช้เวลาเพียง 30 นาที หนึ่งถึงสองครั้งต่ออาทิตย์ ไม่มีความเจ็บปวด ไม่เกิดบาดแผล ไม่ต้องพักฟื้นหน้า เหมาะกับผู้ที่มีสิวอักเสบจำนวนมากและไม่อยากทำเลเซอร์

 

Copyright © 2023 www.lollanaclinic.com. All rights reserved. DESIGN BY WEBUNQIUE